Servicii Publice Comunitare

Despre Serviciile Publice Comunitare

Descentralizarea administrativă s-a concretizat într-o primă etapă prin crearea serviciilor publice comunitare. Aceste servicii se constituie ca o componentă a programului de reformă a administrației publice, urmărindu-se apropierea serviciilor publice de cetățeni.

Serviciile publice comunitare se deosebesc atât de serviciile descentralizate ale administrației centrale, cât și de serviciile administrației locale, întrucât se află într-o dublă subordonare, atât pe orizontală, cât și pe verticală. Concret, serviciile publice comunitare se organizează în subordinea consiliilor județene, ori a Prefecturilor, însă organele de specialitate ale administrației publice centrale asigură coordonarea și controlul activității acestor servicii.

O parte dintre serviciile publice comunitare sunt organizate sub forma unor structuri interne, ca și compartimente de lucru ale consiliilor locale și județene, iar altele  ființează ca structuri externe acestor consilii, având statut de persoane juridice.

Serviciile publice comunitare fac parte din categoria serviciilor publice administrative care se gestionează în mod direct de către administrația publică centrală și locală, între care există o permanentă cooperare.

În județul Bihor funcționează următoarele servicii publice comunitare:

  • serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor;
  • serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor;
  • serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatricularea vehiculelor;
  • serviciile publice comunitare pentru situații de urgență.