Reguli

POLITICA DE REZERVARE ONLINE

Prezentele precizări sunt destinate unei bune și prompte deserviri cu servicii specifice, de eliberare de documente și se aplică programărilor online. În continuare se va numi PRESTATOR serviciul comunitar care furnizează prestarea solicitată de BENEFICIAR.

Nerespectarea acestor reguli atrage după sine anularea programărilor!

 1. Zilnic se pot face rezervări online (50%) sau direct la sediul instituției (50%). O rezervare este valabilă fie cu numărul obținut online, fie cu bonul de ordine primit de la sediul instituției. În ambele cazuri este specificată data și ora rezervării pentru care este valabilă rezervarea.
 2. Principalele moduri de comunicare între prestator și beneficiar, pentru varianta de rezervare online, sunt EMAIL-ul și/sau SMS-ul.
 3. Confirmarea programării este valabilă în baza numărului  de înregistrare în sistem primit la finalizarea solicitării dumneavoastră.
 4. Preluarea solicitării la ghișeu se va face pe baza: dovezii electronice, a cărții de identitate, a seriei șasiului (în cazul înmatriculărilor) și a numărului de telefon. Acestea sunt criteriile unice de preluare a solicitării la ghișeu pe baza rezervării. Deoarece o mașină nu se poate înmatricula de mai multe ori, tentativa de rezervare online pe baza aceleiași serii se penalizează prin pierderea priorității dobândite prin rezervare, toate rezervările cu aceeași serie de șasiu urmând a fi anulate – FĂRĂ NOTIFICARE prealabilă.
 5. Nici o persoană nu se poate substitui celui care a făcut programarea. Numele și prenumele înregistrat în sistem se va scrie EXACT ca si in documentele de identitate. La prezentare se va solicita numărul de telefon cu care s-a făcut înregistrarea și dovada suplimentară (serie șasiu ori titular pașaport). ORICE NECONCORDANȚĂ va anula dreptul de a folosi rezervarea.
 6. Beneficiarii care se înregistrează fără a se prezenta la data și ora stabilită, pot pierde dreptul de a se programa online pe viitor.
 7. Persoanele care nu respectă data și ora programării pierd rezervarea și pot fi penalizați prin eliminarea din sistem în cazul rezervărilor multiple.
 8. Pentru situația solicitărilor multiple se va face rezervare individuală, de mai multe ori, rezervându-se intervale de timp corespunzătoare pentru numărul solicitărilor.
 9. Pentru a primi email-uri de pe site vă încurajăm să introduceți adresa de email prefecturabihor[at]serviciicomunitare.eu în agenda clientului dvs. de email.
 10. Înregistrarea multiplă pe baza aceluiași document justificativ (ex. serie șasiu) atrage după sine pierderea tuturor rezervărilor efectuate cu acel act.
 11. Completarea câmpurilor se face cu caractere minuscule sau Capitalizat Fiecare Cuvânt (nu cu MAJUSCULE).
 12. Numărul rezervării apare la finalul înregistrării. Vă rugăm salvați/rețineți acest numar unic de înregistrare, verificabil Aici pentru o perioadă de minim 10 zile. 
 13. La rezervarea multiplă nu puteți introduce aceeași serie de șasiu (Înmatriculări și Autorizații Provizorii) ori același titular (Pașapoarte și Permise) deoarece riscați să fiți eliminați(te) din baza de date, reprogramarea facându-se manual de utilizator, la o dată ulterioară disponibilă.
 14. Folosirea sistemului de programare online la unul din serviciile publice comunitare presupune acceptarea acestor termeni și condiții din partea benefciarilor.
 15. Este INTERZISĂ ulitizarea CNP-ului în acest site. Câmpurile suplimentare sunt definite astfel: TITULAR – se folosește la Pașapoarte și Programări Permise și este folosită atunci când cineva are mandatare pentru a reprezenta alte persoane. SERIE SAȘIU – se folosește la Autorizații Provizorii și Înmatriculări și are ca scop evitarea abuzurilor, respectiv rezervarea pentru aceeași înmatriculare a mai multor intervale de timp.
 16. Persoanele care nu se prezintă la întâlnirea programată nu vor mai putea folosi sistemul de rezervări online timp de 30 de zile. Măsura va intra în vigoare la 01 Aprilie 2017.
 17. Persoanele care introduc date fictive nu vor fi deserviți deoarece nu pot face dovada că au făcut solicitarea cu acele date, pe bază de documente.
 18. În situații excepționale de modificare a programului de lucru se pot face relocări ale timpului alocat – CU NOTIFICARE ȘI CONFIRMARE prealabilă.
 19. În cazul în care din motive obiective (lipsa unor documente, taxe neachitate, etc.) este necesară re-programarea la unul din serviciile online este obligatoriu să se anuleze de către beneficiar rezervarea avută, pentru a nu fi respins de sistem (care este complet automatizat) pe motiv de „aceeași serie de șasiu”. În cazul în care, din pricina timpului expirat nu se mai poate face anularea, persoanele care notifică administratorul prin formularul de propuneri (aici) vor fi exceptate de la anularea programărilor viitoare.
 20. Personalul propriu nu poate face (re)programări în numele unei alte persoane.
 21. Persoanele depistate că încearcă să introducă date fictive/incorecte (serie de șasiu inexistentă) NU vor mai putea folosi sistemul de rezervare online 180 de ziele și vor pierde TOATE rezervările din momentul depistării (chiar și cele valide).
 22. Persoanele care își anulează rezervarea (din email) nu mai pot reveni asupra deciziei și pierd irevocabil rezervarea fiind necesară re-înregistrarea în cazul în care se dorește o altă programare. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru existența virușilor informatici pe dispozitivul de pe care se face rezervarea, care pot lansa procedura de anulare, caz în care anularea survine imediat. Recomandare: schimbați dispozitivul de pe care faceți rezervarea. Anularea rezervării se face doar în emailul de reamintire, cu o zi înaintea programării.
 23. Orice sesizare/propunere se va face având la bază NUMĂRUL REZERVĂRII EFECTUATE acordat de sistem, număr ce apare la sfârșitul procedurii de rezervare. Orice sesizare ce nu face referire la numărul de rezervare nu va fi luată în considerare.

Nerespectarea acestor reguli atrage după sine anularea programărilor!