Reguli

REGULAMENTUL REZERVĂRILOR ONLINE

Prezentele precizări sunt destinate unei bune și prompte deserviri cu servicii specifice, de eliberare de documente și se aplică programărilor online. În continuare se va numi PRESTATOR serviciul comunitar care furnizează prestarea solicitată de BENEFICIAR. Aceste reguli completează restricțiile online și sunt obligatorii pentru utilizatorii sistemului.

Nerespectarea acestor reguli atrage după sine anularea programărilor!

 1. Folosirea sistemului de programare online la unul din serviciile publice comunitare presupune acceptarea acestor termeni și condiții din partea benefciarilor.
 2. Persoanele care nu respectă data și ora programării pierd rezervarea și pot fi penalizați prin eliminarea din sistem a tuturor rezervărilor sale (dacă este cazul). În acest caz persoana va fi notificată. Beneficiarii care se înregistrează fără a se prezenta la data și ora stabilită, pot pierde dreptul de a se programa online pe viitor.
 3. Principalele moduri de comunicare între prestator și beneficiar, pentru varianta de rezervare online, sunt EMAIL-ul și/sau SMS-ul.
 4. Confirmarea programării este valabilă în baza numărului  de înregistrare în sistem primit la finalizarea solicitării de rezervare online, prin email.
 5. Preluarea solicitării la ghișeu se va face pe baza: dovezii electronice, a cărții de identitate, a seriei șasiului (în cazul înmatriculărilor) și a numărului de telefon. Acestea sunt criteriile unice de preluare a solicitării la ghișeu pe baza rezervării. Deoarece o mașină nu se poate înmatricula de mai multe ori, tentativa de rezervare online pe baza aceleiași serii se penalizează prin pierderea priorității dobândite prin rezervare, toate rezervările PERSOANEI care a introdus aceeași serie de șasiu urmând a fi anulate (chiar și cele ce ar putea fi valide) – FĂRĂ NOTIFICARE prealabilă – ca penalizare pentru folosirea incorectă a sistemului de rezervări online.
 6. Nici o persoană nu se poate substitui celui/celei pentru care s-a făcut programarea. Numele și prenumele înregistrat în sistem se va scrie EXACT ca si in documentele de identitate. La prezentare se va solicita numărul de telefon cu care s-a făcut înregistrarea și dovada suplimentară (serie șasiu ori titular pașaport). ORICE NECONCORDANȚĂ va anula dreptul de a folosi rezervarea.
 7. În cazul celor care posedă împuternicire/procură notarială, în formularul electronic se introduc datele proprietarului (nu ale împuternicitului) și trebuie să existe concordanță între documente și rezervare.
 8. Înregistrarea multiplă pe baza aceluiași document justificativ (ex. serie șasiu) atrage după sine pierderea tuturor rezervărilor efectuate cu acel act, a tuturor persoanelor ce le folosesc.
 9. Completarea câmpurilor se face cu caractere minuscule sau Capitalizat Fiecare Cuvânt (nu cu MAJUSCULE), o singură informație în fiecare câmp.
 10. Este interzisă introducerea mai multor serii de șasiu (titulari) în același câmp, a numărului de înmatriculare, a modelului de mașină sau orice altceva decât seria șasiului, pe post de șerie șasiu.
 11. Numărul rezervării apare la finalul înregistrării. Vă rugăm salvați/rețineți acest număr unic de înregistrare. Orice sesizare/propunere se va face având la bază acest NUMĂR UNIC acordat de sistem. Sesizările ce nu face referire la numărul de rezervare nu vor fi luate în considerare.
 12. La rezervarea multiplănu puteți introduce aceeași serie de șasiu (Înmatriculări și Autorizații Provizorii) ori același titular (Pașapoarte și Permise) deoarece riscați să fiți eliminați(te) din baza de date, reprogramarea făcându-se manual de utilizator, la o dată ulterioară disponibilă.
 13. Este INTERZISĂ ulitizarea CNP-ului în acest site. Câmpurile suplimentare sunt definite astfel:  SERIE ȘASIU – se folosește la Autorizații Provizorii și Înmatriculări și Radieri, având drept scop evitarea abuzurilor, respectiv rezervarea pentru aceeași înmatriculare a mai multor intervale de timp.
 14. În situații excepționale de modificare a programului de lucru se pot face relocări ale timpului alocat – CU NOTIFICARE ȘI CONFIRMARE prealabilă. Introducerea adresei de email ori a numărului de telefon greșite va face imposibilă comunicarea prin intermediul acestor date de contact.
 15. În cazul în care din motive obiective (lipsa unor documente, taxe neachitate, etc.) este necesară re-programarea la unul din serviciile online este obligatoriu să se anuleze de către beneficiar rezervarea avută, pentru a nu fi respins de sistem (care este complet automatizat) pe motiv de „aceeași serie de șasiu”. În ultimele 4 zile anularea se poate face doar prin solicitare scrisă, prin email sau completarea formularului de feedback, la Instituția Prefectului jud. Bihor, urmând a primi răspuns după procesarea solicitării.
 16. Personalul propriu nu poate face (re)programări în numele unei alte persoane.
 17. Persoanele depistate că încearcă să introducă date fictive/incorecte (serie de șasiu inexistentă) NU vor mai putea folosi sistemul de rezervare online 90 de zile și vor pierde TOATE rezervările din momentul depistării (chiar și cele valide).
 18. Persoanele care își anulează rezervarea (din email) nu mai pot reveni asupra deciziei și pierd irevocabil rezervarea fiind necesară re-înregistrarea, în cazul în care se dorește o altă programare. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru existența virușilor informatici pe dispozitivul de pe care se face rezervarea, care pot lansa procedura de anulare, caz în care anularea survine imediat. Recomandare: schimbați dispozitivul de pe care faceți rezervarea. Link-ul de anulare a rezervării se face într-un mesaj distinct de reamintire, cu câteva zile înaintea programării. Anularea nu se poate face mai târziu de 4 zile înainte de ziua rezervării.
 19. Este interzisă utilizarea datelor personale (nume, email, telefon) ale altei persoane decât cea a solicitantului care se prezintă la ghișeu. Acest serviciu de programare online se adresează exclusiv persoanelor care au adresă proprie de email și telefon mobil propriu. Folosirea aceleași adrese de email ori a aceluiași număr de telefon pentru rezervarea în numele mai multor persoane duce la erori ale sistemului. Pentru persoanele care nu au identitate electronică (adresă de email) este disponibilă programarea pe baza de bonuri de ordine ce se distribuie în fiecare dimineață, la începutul programului, la sediul serviciului. Sunt valabile programarea pe baza împuternicirii notariale, caz în care DATELE INTRODUSE pentru rezervare sunt ale persoanei PENTRU CARE SE DEȚINE ÎMPUTERNICIRE (nu ale persoanei împuternicite).
 20. Neintroducerea datelor reale sau introducerea greșită/incompletă a acestora poate duce la pierderea programării online, fără avertizare prealabilă.
 21. Penalizarea pentru neprezentare este de 30 de zile. În acest interval nu se mai poate face rezervare online pentru aceleași date (serie de șasiu / titular). Se poate evita acest lucru prin anularea rezervării cu cel puțin 4 zile înainte.
 22. Depășirea limitei rezonabile de rezervări per persoană fizică / juridică (introdusă în 21.02.2018) poate duce la dublarea seriei de șasiu și implicit la pierderea priorității obținute prin rezervare, indiferent dacă se introduc alte date de contact. Înmatricularea a mai mult de 10 autovehicule per persoană este posibilă prin solicitarea și justificarea în scris prin email la registratura[at]prefecturabihor.ro, cu detalierea tuturor seriilor de șasiu pentru care se face solicitarea.
 23. Folosirea unei serii de șasiul la mai multe servicii (Înmatriculare+Radiere și Autorizații Provizorii) nu contravin prezentului regulament și nu fac obiectul eliminării din baza de date, deoarece seria de șasiu nu se regăsește de mai multe ori la același serviciu.

Nerespectarea acestor reguli atrage după sine anularea programărilor!